28 تیر 1403
تغذیه بارداری

بهترین و بدترین غذاها برای باروری

رژیم های غذایی مناسب و نامناسب برای باروری فیبر بیشتری مصرف کنید فیبر به بدن کمک می‌کند که از هورمون‌های اضافی خلاص شود و قند خون را متعادل نگه می‌دارد. انواع خاصی از فیبر می‌توانند به حذف استروژن اضافی کمک و آن را به سمت روده روانه کنند. در این صورت، استروژن اضافی از راه […]

ادامه مطلب
تغذیه بارداری

رژیم های غذایی مناسب و نامناسب برای باروری

رژیم های غذایی مناسب و نامناسب برای باروری فیبر بیشتری مصرف کنید فیبر به بدن کمک می‌کند که از هورمون‌های اضافی خلاص شود و قند خون را متعادل نگه می‌دارد. انواع خاصی از فیبر می‌توانند به حذف استروژن اضافی کمک و آن را به سمت روده روانه کنند. در این صورت، استروژن اضافی از راه […]

ادامه مطلب