28 تیر 1403
رژیم گروه خونی

رژیم غذایی گروه خونی A مثبت

دکتر پیتر جی. دآدمو (Dr. Peter J. D’Adamo) که با استفاده مواد طبیعی به درمان بیماران می‌پردازد، رژیم غذایی براساس انواع گروه‌های خونی طراحی کرد که در کتابش با عنوان “غذای درست برای گروه خونی‌تان” شرح داده است. دآدمو فرض می‌کند که هر گروه خونی دارای خصوصیات ذاتی رمزگذاری شده‌ای هستند که در ژنتیکشان بوده […]

ادامه مطلب
رژیم گروه خونی

رژیم غذایی گروه خونی A منفی

دکتر پیتر جی. دآدمو (Dr. Peter J. D’Adamo)، طراح برنامه رژیم‌های غذایی انواع گروه‌های خونی ادعا می‌کند که افراد با گروه خونی A – چه مثبت باشند چه منفی – از نسل کشاورزان باستان آسیا و اروپایی هستند. به گفته دآدمو، افراد با گروه خونی نوع A سالم‌تر بوده و درصورتی که رژیم غذایی مناسبی […]

ادامه مطلب